Wala namang trabaho..tapos.,The Billionaire Preacher?Uhhmm..

Hello.. to all my readers.. mejo matagal-tagal din po ako di nakapag post dito po sa blog ., pero patuloy parin po tayo sa pagtuklas ng mga maling turo ng INC ni Manalo ayon sa Biblia sa Tulong at awa ng Dios ., unang una.., i just want to remind you all .,hindi masama ang pagbulgar sa mga maling gawain at maling aral ng mga pastor na bulaan na nag papakilala na sa Dios .., gaya ng  sinasabi sa nakasulat..

Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

Isaias 58:1

kaya pinabubulgar ng Dios ang mga maling gawain at mga maling aral .. para hindi nila madaya ang mga tao ..,kasi po mga kababayan hindi mo sila basta-basta mahahalata na sila pala’y mga manloloko lang..,mga akala mo’y hindi makabasag ng itlog ng butiki ang lumana’y kung magsalita parang mga magalang na tao ..,mukhang mga maamong tupa pero ang sa loob pala nun., mga lobong maninila  gaya ng nakasulat..

Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa’t sa loob ay mga lobong maninila.

Mateo 7:15


Mga nag papakita sila nang galang sa tao dahil sa pakikinabangin…

Ang mga ito’y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita (at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan), nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin.

Judas 1:16

Ito’y yaong mga bulaang mga mangangaral .., na habol sa kanilang mga miyembro ay pera .. lalo na sa panahon natin ngayon maraming nagkalat na mga bulaang mangangaral na ang habol puro pera …, magugulat ka nalang wala namang trabaho wala namang Negosyo lagi lang nakatago sa kanilang mga palasyo.. pero nakakapagtataka sobrang yaman hindi na mabilang ang pera nila sa mga bangko.., eh dati naman di nga makabayad sa bangka ng 2centavo pero ngayon ang daming palasyo.. mga luxury cars .. Pero “WALANG TRABAHO” saan kaya kinuha ang pera? malinaw mga kababayan habol sa kanilang mga miyembro ay pera.. ang isang malaking halimbawa itong si Eranio Manalo ang puno ng IGLESIA NI CRISTO .. THE BILLIONAIRE PREACHER.. pero nakakapagtataka WALA NAMANG TRABAHO …


erano.jpg

kaya mga kababayan may pinagmanahan talaga ang mga ministro niya.., nag mana pala sa kanya na ang habol kaya nangangaral ang HABOL SWELDO,TULONG ,BAHAY,KASAGANAAN AT TINATAMASA.. pakinggan ang sabi ni ERANIO MANALO … Click this Link below..

http://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0″></param><paramhttp://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0

kaya tamang tama talaga si Eranio Manalo walang MATINO sa kanyang mga manggagawa nagmana lahat sa kanya,,.. kaya’t kahawig talaga sila ng mga esciba at fariseo mga Mapagpaimbabaw parang mga libingan na pinaputi pero ang nasa loob puro mga karumaldumal ..

Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa’t sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal.

Mateo 23:27

Magsuri po tayo mga kababayan huwag po tayo magpadaya!..

Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

I Juan 4:1

Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

I Mga Taga-Tesalonica 5:21

SALAMAT PO SA DIOS!

To God Be The Glory!!!

Ang inyong alipin kay Kristo,

jan1.jpg

Advertisements

dios ng INC ni manalo Sinungaling?

Panoorin niyo po itong video sa itaas kung paano nila pinagbibintangan ang Dios., sabi nitong dalawang Ministro ni manalo kung gusto daw ng Dios mag sinungaling kaya niya daw gawin yun.. walang imposible sa Dios lahat daw magagawa ng Dios .., ngayon suriin po natin at pag-aralan sa tulong at awa ng Dios..,kung ang Biblia ang tatanungin totoo bang walang imposible sa Dios? lahat ba ng bagay magagawa ng Dios? kahit ang pagsisinungaling? gaya ng paratang ng mga ministro ni manalo.. na kaya daw ng Dios mag sinungaling .. una po sa lahat hindi totoo na walang Imposible sa Dios…., hindi sa nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Dios kundi ang Dios mismo naglagay ng limit sa kanyang sarili at hindi komo makapangyarihan ang Dios sa lahat ay magagawa na ng Dios ang lahat ng mga bagay kasi ang Dios ng Biblia may delikadesa hindi gaya ng dios ng INC ni manalo sinungaling .., ang DIOS ng Biblia kailanman mula pa noong una hindi makakapagsinungaling at Imposible sa Dios ang mag sinungaling gaya ng nakasulat ….


Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya’y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan:


Mga Hebreo 6:18

sa Ingles ganito po ang sabi…….

that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we may have a strong encouragement, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us:


Hebrews 6:18

Nakita niyo po mga kababayan mas malinaw ang nakasulat sa Ingles it is impossible for God to lie, kaya hindi totoo ang mga sinasabi ng ministro ni manalo na kung gusto daw ng Dios mag sinungaling magagawa daw ng Dios yun… nakita niyo na po kung gaano kasinungaling ang mga ministro ni manalo !? hindi kataka-taka alam niyo kung bakit? kasi ang dios talaga ng mga INC ni Manalo ay ang tatay nila na sinungaling ….


Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.


Juan 8:44

nagmana talaga sila sa kanilang tatay .., yun kasi ang dios nila ang dios ng sanlibutan si satanas …na bumulag sa kanila…,

Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.


II Mga Taga-Corinto 4:4

kaya kailanman wala ng sasabihing totoo ang mga ministo ni manalo.. gaya nitong video sa baba tingnan niyo po mga kababayan kung gaano kasinungaling ang mga ministro ni manalo …


yan si pogi na sumugod sa .. Gen.trias sa Bible Expo. ni bro.Eli ..,yan ang mga ministro ni manalo nakita niyo po kung gaano ka walang hiya at bastos ang mga ministro ni manalo na.., nag dirty finger sa maraming mga tao.. yan ba ang paniniwalan niyo? ministro nag de dirty finger… di ba ang bastos at napaka sinungaling ..,, ang sabi pa nitong si pogi Miyembro lang daw siya at hindi ministro pero ang pakilala sa kanya ni mikaela or ni micheal sandoval ministro nila.. di ba na paka sinungaling?! tapos sasabihin niyo kayo lang ang maliligtas..?naku po… kahit yan nalang matitirang relihiyon sa mundo hindi ako aanib diyan..,, baka maligtas pa ako.. kaysa aanib ako diyan mga sinungaling ang mga ministro at mga manlulupig mismo ng mga kapatid nila … mana sa kanilang dios ang tatay nila…si satanas .. pakinggan po natin ang ating Star witness si erano manalo patungkol sa kanyang mga manggagawa ….

at wala po kasing matinong manggagawa si erano manalo kahit isa …Number one siyang wala sa katinuan ..nasaktan daw siya kasi manggagawa din siya… pakinggan! pakinggan!

puro sweldo ang inaatupag ng mga manggagawa ni manalo kasama na siya dun …yung bahay niya yung tinatamasa .. mga nangangaral dahil sa salapi nagtuturo dahil sa upa.. mga upahan.. natutupad talaga sa kanila ang nakasulat….

Ang mga pangulo niya’y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya’y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya’y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma’y sila’y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.


Mikas 3:11

pero mga kababayan tandaan po natin lagi ang Dios ng Biblia hindi makakapag sinungaling ..,


Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;


Tito 1:2

sa ingles po ang sinabi sa nakasulat ganito po…


in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before times eternal;

Titus 1:2

take note po mga kababayan sabi ng biblia which God,who “CANNOT LIE” hindi po sinabi “HE WILL NOT LIE ” kundi “CANNOT” pag sinabi po kasing “CANNOT” Ibig pong sabihin hindi niya kaya talagang magsinungaling walang posibilidad na ang Dios ay magsinungaling pag nakalagay po he will not lie may posibilidad na siya ay magsinungaling ..pero po malinaw po ang nakasulat “WHICH GOD,WHO CANNOT LIE” Kaya mahina po ang Dios dun … baka tutol po kayo mga kababayan?! tama po ang narinig niyo may kahinaan po talaga ang DIOS Pakinggan niyo po ang nakasulat …


Sapagka’t ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao.


I Mga Taga-Corinto 1:25

yan.. .. po ang sabi ng Biblia na may kahinaan ang Dios pero yung kahinaan po niya ay mas malakas pa sa atin… dapat po kung ano ang nakasulat dapat po paniwalaan natin .. na meron po talagang hindi niya kayang gawin..,isa pa pong katunayan sabi po sa nakasulat…,


Ang bawa’t mabuting kaloob at ang bawa’t sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya’y walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.


Santiago 1:17

Ang Dios hindi nagbabago .. kung Paano tapat siya buhat sa pasimula hanggang sa walang hanggan tapat ang Dios .. yan po ang Dios ng Biblia ..hindi gaya ng dios ng INC ni manalo sinungaling kung saan sila nagmana sa tatay nila…

SalamaT Sa Dios!

To God Be the Glory!

Ang inyong alipin kay kristo,

jan1.jpg

 
 
 

 
 
 

Sugo ng Dios???