Wala namang trabaho..tapos.,The Billionaire Preacher?Uhhmm..

Hello.. to all my readers.. mejo matagal-tagal din po ako di nakapag post dito po sa blog ., pero patuloy parin po tayo sa pagtuklas ng mga maling turo ng INC ni Manalo ayon sa Biblia sa Tulong at awa ng Dios ., unang una.., i just want to remind you all .,hindi masama ang pagbulgar sa mga maling gawain at maling aral ng mga pastor na bulaan na nag papakilala na sa Dios .., gaya ng  sinasabi sa nakasulat..

Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

Isaias 58:1

kaya pinabubulgar ng Dios ang mga maling gawain at mga maling aral .. para hindi nila madaya ang mga tao ..,kasi po mga kababayan hindi mo sila basta-basta mahahalata na sila pala’y mga manloloko lang..,mga akala mo’y hindi makabasag ng itlog ng butiki ang lumana’y kung magsalita parang mga magalang na tao ..,mukhang mga maamong tupa pero ang sa loob pala nun., mga lobong maninila  gaya ng nakasulat..

Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa’t sa loob ay mga lobong maninila.

Mateo 7:15


Mga nag papakita sila nang galang sa tao dahil sa pakikinabangin…

Ang mga ito’y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita (at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan), nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin.

Judas 1:16

Ito’y yaong mga bulaang mga mangangaral .., na habol sa kanilang mga miyembro ay pera .. lalo na sa panahon natin ngayon maraming nagkalat na mga bulaang mangangaral na ang habol puro pera …, magugulat ka nalang wala namang trabaho wala namang Negosyo lagi lang nakatago sa kanilang mga palasyo.. pero nakakapagtataka sobrang yaman hindi na mabilang ang pera nila sa mga bangko.., eh dati naman di nga makabayad sa bangka ng 2centavo pero ngayon ang daming palasyo.. mga luxury cars .. Pero “WALANG TRABAHO” saan kaya kinuha ang pera? malinaw mga kababayan habol sa kanilang mga miyembro ay pera.. ang isang malaking halimbawa itong si Eranio Manalo ang puno ng IGLESIA NI CRISTO .. THE BILLIONAIRE PREACHER.. pero nakakapagtataka WALA NAMANG TRABAHO …


erano.jpg

kaya mga kababayan may pinagmanahan talaga ang mga ministro niya.., nag mana pala sa kanya na ang habol kaya nangangaral ang HABOL SWELDO,TULONG ,BAHAY,KASAGANAAN AT TINATAMASA.. pakinggan ang sabi ni ERANIO MANALO … Click this Link below..

http://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0″></param><paramhttp://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0

kaya tamang tama talaga si Eranio Manalo walang MATINO sa kanyang mga manggagawa nagmana lahat sa kanya,,.. kaya’t kahawig talaga sila ng mga esciba at fariseo mga Mapagpaimbabaw parang mga libingan na pinaputi pero ang nasa loob puro mga karumaldumal ..

Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa’t sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal.

Mateo 23:27

Magsuri po tayo mga kababayan huwag po tayo magpadaya!..

Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

I Juan 4:1

Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

I Mga Taga-Tesalonica 5:21

SALAMAT PO SA DIOS!

To God Be The Glory!!!

Ang inyong alipin kay Kristo,

jan1.jpg

Advertisements