Wala namang trabaho..tapos.,The Billionaire Preacher?Uhhmm..

Hello.. to all my readers.. mejo matagal-tagal din po ako di nakapag post dito po sa blog ., pero patuloy parin po tayo sa pagtuklas ng mga maling turo ng INC ni Manalo ayon sa Biblia sa Tulong at awa ng Dios ., unang una.., i just want to remind you all .,hindi masama ang pagbulgar sa mga maling gawain at maling aral ng mga pastor na bulaan na nag papakilala na sa Dios .., gaya ng  sinasabi sa nakasulat..

Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan.

Isaias 58:1

kaya pinabubulgar ng Dios ang mga maling gawain at mga maling aral .. para hindi nila madaya ang mga tao ..,kasi po mga kababayan hindi mo sila basta-basta mahahalata na sila pala’y mga manloloko lang..,mga akala mo’y hindi makabasag ng itlog ng butiki ang lumana’y kung magsalita parang mga magalang na tao ..,mukhang mga maamong tupa pero ang sa loob pala nun., mga lobong maninila  gaya ng nakasulat..

Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa’t sa loob ay mga lobong maninila.

Mateo 7:15


Mga nag papakita sila nang galang sa tao dahil sa pakikinabangin…

Ang mga ito’y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita (at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan), nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin.

Judas 1:16

Ito’y yaong mga bulaang mga mangangaral .., na habol sa kanilang mga miyembro ay pera .. lalo na sa panahon natin ngayon maraming nagkalat na mga bulaang mangangaral na ang habol puro pera …, magugulat ka nalang wala namang trabaho wala namang Negosyo lagi lang nakatago sa kanilang mga palasyo.. pero nakakapagtataka sobrang yaman hindi na mabilang ang pera nila sa mga bangko.., eh dati naman di nga makabayad sa bangka ng 2centavo pero ngayon ang daming palasyo.. mga luxury cars .. Pero “WALANG TRABAHO” saan kaya kinuha ang pera? malinaw mga kababayan habol sa kanilang mga miyembro ay pera.. ang isang malaking halimbawa itong si Eranio Manalo ang puno ng IGLESIA NI CRISTO .. THE BILLIONAIRE PREACHER.. pero nakakapagtataka WALA NAMANG TRABAHO …


erano.jpg

kaya mga kababayan may pinagmanahan talaga ang mga ministro niya.., nag mana pala sa kanya na ang habol kaya nangangaral ang HABOL SWELDO,TULONG ,BAHAY,KASAGANAAN AT TINATAMASA.. pakinggan ang sabi ni ERANIO MANALO … Click this Link below..

http://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0″></param><paramhttp://www.youtube.com/v/8un8BLx1O8Q&rel=0&border=0

kaya tamang tama talaga si Eranio Manalo walang MATINO sa kanyang mga manggagawa nagmana lahat sa kanya,,.. kaya’t kahawig talaga sila ng mga esciba at fariseo mga Mapagpaimbabaw parang mga libingan na pinaputi pero ang nasa loob puro mga karumaldumal ..

Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa’t sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal.

Mateo 23:27

Magsuri po tayo mga kababayan huwag po tayo magpadaya!..

Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

I Juan 4:1

Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

I Mga Taga-Tesalonica 5:21

SALAMAT PO SA DIOS!

To God Be The Glory!!!

Ang inyong alipin kay Kristo,

jan1.jpg

Advertisements

dios ng INC ni manalo Sinungaling?

Panoorin niyo po itong video sa itaas kung paano nila pinagbibintangan ang Dios., sabi nitong dalawang Ministro ni manalo kung gusto daw ng Dios mag sinungaling kaya niya daw gawin yun.. walang imposible sa Dios lahat daw magagawa ng Dios .., ngayon suriin po natin at pag-aralan sa tulong at awa ng Dios..,kung ang Biblia ang tatanungin totoo bang walang imposible sa Dios? lahat ba ng bagay magagawa ng Dios? kahit ang pagsisinungaling? gaya ng paratang ng mga ministro ni manalo.. na kaya daw ng Dios mag sinungaling .. una po sa lahat hindi totoo na walang Imposible sa Dios…., hindi sa nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Dios kundi ang Dios mismo naglagay ng limit sa kanyang sarili at hindi komo makapangyarihan ang Dios sa lahat ay magagawa na ng Dios ang lahat ng mga bagay kasi ang Dios ng Biblia may delikadesa hindi gaya ng dios ng INC ni manalo sinungaling .., ang DIOS ng Biblia kailanman mula pa noong una hindi makakapagsinungaling at Imposible sa Dios ang mag sinungaling gaya ng nakasulat ….


Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya’y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan:


Mga Hebreo 6:18

sa Ingles ganito po ang sabi…….

that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we may have a strong encouragement, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us:


Hebrews 6:18

Nakita niyo po mga kababayan mas malinaw ang nakasulat sa Ingles it is impossible for God to lie, kaya hindi totoo ang mga sinasabi ng ministro ni manalo na kung gusto daw ng Dios mag sinungaling magagawa daw ng Dios yun… nakita niyo na po kung gaano kasinungaling ang mga ministro ni manalo !? hindi kataka-taka alam niyo kung bakit? kasi ang dios talaga ng mga INC ni Manalo ay ang tatay nila na sinungaling ….


Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.


Juan 8:44

nagmana talaga sila sa kanilang tatay .., yun kasi ang dios nila ang dios ng sanlibutan si satanas …na bumulag sa kanila…,

Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.


II Mga Taga-Corinto 4:4

kaya kailanman wala ng sasabihing totoo ang mga ministo ni manalo.. gaya nitong video sa baba tingnan niyo po mga kababayan kung gaano kasinungaling ang mga ministro ni manalo …


yan si pogi na sumugod sa .. Gen.trias sa Bible Expo. ni bro.Eli ..,yan ang mga ministro ni manalo nakita niyo po kung gaano ka walang hiya at bastos ang mga ministro ni manalo na.., nag dirty finger sa maraming mga tao.. yan ba ang paniniwalan niyo? ministro nag de dirty finger… di ba ang bastos at napaka sinungaling ..,, ang sabi pa nitong si pogi Miyembro lang daw siya at hindi ministro pero ang pakilala sa kanya ni mikaela or ni micheal sandoval ministro nila.. di ba na paka sinungaling?! tapos sasabihin niyo kayo lang ang maliligtas..?naku po… kahit yan nalang matitirang relihiyon sa mundo hindi ako aanib diyan..,, baka maligtas pa ako.. kaysa aanib ako diyan mga sinungaling ang mga ministro at mga manlulupig mismo ng mga kapatid nila … mana sa kanilang dios ang tatay nila…si satanas .. pakinggan po natin ang ating Star witness si erano manalo patungkol sa kanyang mga manggagawa ….

at wala po kasing matinong manggagawa si erano manalo kahit isa …Number one siyang wala sa katinuan ..nasaktan daw siya kasi manggagawa din siya… pakinggan! pakinggan!

puro sweldo ang inaatupag ng mga manggagawa ni manalo kasama na siya dun …yung bahay niya yung tinatamasa .. mga nangangaral dahil sa salapi nagtuturo dahil sa upa.. mga upahan.. natutupad talaga sa kanila ang nakasulat….

Ang mga pangulo niya’y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya’y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya’y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma’y sila’y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.


Mikas 3:11

pero mga kababayan tandaan po natin lagi ang Dios ng Biblia hindi makakapag sinungaling ..,


Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;


Tito 1:2

sa ingles po ang sinabi sa nakasulat ganito po…


in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before times eternal;

Titus 1:2

take note po mga kababayan sabi ng biblia which God,who “CANNOT LIE” hindi po sinabi “HE WILL NOT LIE ” kundi “CANNOT” pag sinabi po kasing “CANNOT” Ibig pong sabihin hindi niya kaya talagang magsinungaling walang posibilidad na ang Dios ay magsinungaling pag nakalagay po he will not lie may posibilidad na siya ay magsinungaling ..pero po malinaw po ang nakasulat “WHICH GOD,WHO CANNOT LIE” Kaya mahina po ang Dios dun … baka tutol po kayo mga kababayan?! tama po ang narinig niyo may kahinaan po talaga ang DIOS Pakinggan niyo po ang nakasulat …


Sapagka’t ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao.


I Mga Taga-Corinto 1:25

yan.. .. po ang sabi ng Biblia na may kahinaan ang Dios pero yung kahinaan po niya ay mas malakas pa sa atin… dapat po kung ano ang nakasulat dapat po paniwalaan natin .. na meron po talagang hindi niya kayang gawin..,isa pa pong katunayan sabi po sa nakasulat…,


Ang bawa’t mabuting kaloob at ang bawa’t sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya’y walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba.


Santiago 1:17

Ang Dios hindi nagbabago .. kung Paano tapat siya buhat sa pasimula hanggang sa walang hanggan tapat ang Dios .. yan po ang Dios ng Biblia ..hindi gaya ng dios ng INC ni manalo sinungaling kung saan sila nagmana sa tatay nila…

SalamaT Sa Dios!

To God Be the Glory!

Ang inyong alipin kay kristo,

jan1.jpg

 
 
 

 
 
 

Ganyan ba ang sa Dios?! Pumapatay…

Panoorin niyo po ang video na ito..,tingnan nyo kung gaano ka Despirado at kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo na..ito..,nangyari po yan sa jolibee apalit.., mga 300plus more or less ang mga Miyembro ng INC ni manalo na mga gumulpi sa mga ADD Members..,

gulpi.jpggulpi2.jpg
at yung isang ADD Member halos mamatay.. basag ang mukha.,. dahil sa pinagsusuntok .,na may mga hawak na bakal sa kanilang kamay..,kaya ang iba naman butas ang mga ulo., ganyan kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo.., na nag-aangkin na sila lang daw ang maliligtas.. pakinggan nyo ang sabi ni erano manalo..

kaya kababayan naniniwala ka ba sa sinasabi ni erano manalo ? Sila lang daw ang maliligtas?.. naku po.., ka aba-aba ka pag maniniwala ka sa ganitong mangangaral .. bakit po? kasi kailanman walang makakapasok sa langit na mamamatay tao…

inc6.jpginc9.jpgc5.jpginc3.jpginc.jpg

5 inc murderer

At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero.


Apocalipsis 21:27

hindi kailanman makakapasok sa langit ang anumang gumagawa ng kasuklamsuklam at kasinungalingan., saan sila mapupunta? ganito ang nakasulat ..

Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Apocalipsis 21:8

sa dagatdagatang na nagniningas sa apoy at asupre ibubulid ang mga mamamatay tao.., kasama ng kanilang tatay.. ang diablo..

Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Mateo 25:41

sa tatay kasi nila..,sila nagmana, kung paano ang diablo mamamatay tao buhat noong una at hindi nanatili sa katotohan ganun din ang kanilang nais gaya ng kanilang tatay na diablo…
Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.


Juan 8:44

Ang mga itoy nagpapanggap lang na na nakikilala nila Dios subalit ikinakaila ng kanilang mga gawa ..


Sila’y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa’y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa’t gawang mabuti.


Tito 1:16

ganyan po talaga katotoo ang ating nakikita sa mga miyembro ng INC ni manalo natutupad sa kanila ang sabi ng biblia ..,dahil yan sa pagtuturo ng kanilang puno ..


Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, Lahat niyang mga lingkod ay masasama.
Mga Kawikaan 29:12

Kung ano yung puno ganun din ang bunga..,

O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.


Mateo 12:33


Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.


Mateo 12:34

kailanman ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti at ang mabuting puno ay hindi magbubunga ng masama .., ganyan ang nakikita natin sa mga Miyembro ng Inc ni manalo sobrang lupit kasi yun ang nakita nila sa kanilang puno., kasi sabi ni manalo. pakinggan niyo po ito mga kababayan.. itong video sa baba

kita niyo po? dahil yan ang nakita nila sa matandang manggagawa at walang matinong manggagawa kahit isa ..nasaktan daw siya kasi manggagawa rin siya.. siya kasi ang master mind.., ang totoo niyan konsintidor si erano manalo dahil… hindi niya tinitiwalag .. gaya ng nakasulat sa Biblia ..,

Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo;


Tito 3:10

Dapat itakwil o itiwalag ang gumagawa ng mga kasamaan.., dapat palayasin..,

Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.


I Mga Taga-Corinto 5:13

kaya lang kinukunsinti ni erano manalo ang mga gumagawa ng katiwalian sa kanyang Iglesia.. malinaw na natutupad sa kanila ang nakasulat sa Biblia …


At palibhasa’y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat;


Mga Taga-Roma 1:28


Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,


Mga Taga-Roma 1:29


Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang,


Mga Taga-Roma 1:30


Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:


Mga Taga-Roma 1:31


Na, bagama’t nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.


Mga Taga-Roma 1:32

Pinapayagan niya lang gawin yun ng kanyang mga miyembro ..,hindi niya tinitiwalag…,

huwag po kayo… magalit isipin mo muna ang sinasabi ng Biblia..

Salamat sa Dios..

To God Be The Glory!

jan1.jpg

Ang inyong Alipin kay Kristo,

Brother Jan Michael Lachica

Sa labas ng INC ni manalo walang kaligtasan?

Panoorin nyo po itong video sa itaas., na ang sabi ni Erano manalo na puno ng Iglesia ni Cristo ni manalo.,na sila lang daw ang maliligtas?! sa labas daw ng iglesia ni cristo walang kaligtasan?! at sentinsiyado na daw sa apoy ang hindi aanib sa iglesia nila?! .,kung ganun karamihan sa mapupunta sa langit mga pinoy? talagang wirdong Doktrina ito ng INC ni manalo .., una sa lahat kung INC ni manalo po kayo huwag ka munang magalit isipin nyo po muna ang mga sinasabi ko.,hindi ako naninira sinasabi ko lang ang katotohanan

Kaya nga ako baga’y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan?
Mga Taga-Galacia 4:16
 
 
 

kaluluwa ang pinag-uusapan dito kaya dapat mag-ingat tayo kasi kung mawalan ka ng pera..,pag masipag ka lang makakabawi ka ulit.,pag nawalan ka ng trabaho makakakita ka ulit ng trabaho..,pag mawalan ka ng asawa makakahanap ka uli malamang masmaganda pa sa unang asawa mo..,pero kung maiwala mo yung kaluluwa mo isa lang yan impierno ang bagsak mo…

At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.
Mateo 10:28

kaya sana huwag sirado ang utak natin.,hindi ako naninira sinasabi ko lang ang totoo…, parang ganito., nakita ko yung short mo butas sa likod…. tapos sinabi ko sayo na butas ang short mo magagalit ka ba sa akin? hindi ka dapat magalit dapat ka pa nga magpasalamat ..,para hindi ka mapapahiya.., sinabi ko lang ang totoo na butas ang short mo para tahiin mo para sa paglakad mo hindi ka kahiyahiya para hindi ka pagtawanan ng mga tao..,ano ang ibig kong sabihin? sinasabi ko lang yung turo mong mali.., para maituwid para hindi ka pagtatawanan Parang turo ng INC banal na hapunan sa umaga.. hapunan ginawa sa umaga?! di ba kakatuwa? pag-aralan natin yan sa susunod.. balik tayo ..,sana nagkakaintindihan na tayo.., hindi totoo na INC ni manalo lang ang maliligtas kasi nakasulat ganito ang sabi..

At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na isang daan at apat na pu’t apat na libo,na natatakan, sa bawa’t angkan ng mga anak ni Israel:
Apocalipsis 7:4

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;
Apocalipsis 7:9

sinasabi bukod sa isang daan at apat na put apat na libo , meron pang lubhang karamiihan na di mabilang ng sinoman na mula sa bawat bansa ang mga maliligtas .., kung INC ni manalo lang ang maliligtas isipin nyo po kay laki ng langit a alog-alog sila dun, at isa pa sabi sa nakasulat ganito ang sabi..

Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.
I Kay Timoteo 2:4

na ibig ng Dios na ang lahat ng mga taoy mangaligtas..,isipin nyo po ito ang kabaliktaran ng turo ni erano manalo.,Ang gusto ng Dios lahat ng mga tao magsisi para maligtas gaya ng nakasulat …

Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.
II Pedro 3:9

hindi niya ibig na ang sinoman ay mapapahamak kundi lahat magsipagsisi…,pero itong si erano sentensiyado na daw sa apoy ang hindi kaanib sa iglesia nila..

anong karapatan ni erano manalo hatulan ang mga nasa labas?! meron ba?! sabi sa nakasulat ..ganito..

 
 
Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid baga’y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa’t sino ka na humahatol sa iyong kapuwa?
Santiago 4:12

sino ka?! na humahatol sa iyong kapuwa? kaya walang karapatan si erano na hatulan ang mga nasa labas bakit?! sabi ng biblia…

Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.
I Mga Taga-Corinto 5:13

sino po ang may karapatan humatol sa labas?! ang Dios lang.. kaya panloloko sa mga tao pagsasabihin mo kayo lang ang maliligtas., in the first place na ipangaral na ba ng INC ni manalo ang kanilang aral sa lahat ng mga bansa?! pano yung hindi nakapakinig ng aral nila ?! ibig bang sabihin mapapahamak na yun?! pano yung before 1913 yung mga tao na yun.. sentensiyado nasa apoy? nung mga dark ages wala pa ang INC ibig bang sabihin impierno na yun lahat? kasi sabi ng INC ni manalo sa labas at ang hindi aanib sa kanila wala ng kaligtasan ibig bang sabihin si Felix manalo hindi rin maliligtas?! kasi hindi nabautismohan si felix manalo sa INC panoorin niyo itong video sa baba

sa sunod pag-aralan natin yan kung loloobin ng Dios balik tayo biruin mo hinatulan na ni erano ang lahat ng nasa labas walang kaligtasan how dare you?! wala kang karapatan sabihin yan ..,halimbawa yung teacher pag nasa katinuan at nasa kaisipan yung isang teacher sa school hindi siya magbibigay ng exam or test sa mga estudyante niya na hindi niya pa itinuturo.., pag may teacher na nagbibigay ng exam or test na di nya pa tinuturo at binagsak ka kasi hindi ka naka pasa dapat isumbong yun sa DECS ! dapat ituro niya muna sa mga estudyante bago siya mag bigay ng exam.., ano po ang ibig kong sabihin? walang karapatan si erano manalo na hatulan ang mga nasa labas na wala ng kaligtasan ang katunayan hindi pa nga nakaabot ang pangangaral ng INC ni manalo sa ibang bansa., at may mga bansa bawal ang biblia tapos hahatulan mo na wala ng kaligtasan yun komo hindi kayo nakarating doon..! napakalaking panloloko yan ..tandaan po natin mga kababayan..,

 
 
Sapagka’t dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka’t may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya.
I Kay Timoteo 4:10

ANG DIOS TAGAPAGLIGTAS SA LAHAT NG MGA TAO , LALONG LALO NA SA MGA NAGSISISAMPALATAYA…

Sana po kahit papaano naliliwanagan na po kayo .,sa tulong at awa ng DIOS.

SALAMAT SA DIOS!

TO GOD BE THE GLORY!

jan1.jpg

Ang inyong alipin kay Kristo,

Brother Jan michael Lachica

 
 

ministro namumugot ng ulo?

Erano: Dagukan ko kayo!!!

Felix Manalo hindi Na bautismohan?

 • Calendar

  • July 2018
   M T W T F S S
   « Feb    
    1
   2345678
   9101112131415
   16171819202122
   23242526272829
   3031  
 • Search